Alta de Soci Nou

Els informem que aquest procés d'alta està destinat només a socis individuals.
Completi aquest formulari per sol·licitar la inscripció.
* Camps obligatoris
Dades d'Access
Dades personals
Dades personals addicionals
Dades de contacte
Dades dels pares
Pare 1
Continuar amb el registre

Per completar el registre ha de triar una de les següents modalitats de quotes.

Modalitats d'alta
Cal indicar la seva data de naixement per triar les quotes.
Dades del Banc
Condicions
Aquest contracte es renova de forma automàtica per idèntics períodes, excepte comunicació expressa del soci mitjançant escrit de sol·licitud de baixa presentada al punt d’ atenció al soci de forma presencial o per correu electrònic a puntinfo@clubnatacioterrassa.cat .
El tràmit de la baixa i/o canvi de modalitat comunicada abans del dia 25 tindrà efecte al mateix moment i no generarà cap altre rebut, si la comunicació es posterior al dia 25 la baixa i/o canvi de modalitat serà efectiva a finals del mes següent, no es realitzarà cap devolució.
A la signatura del present document l'usuari/ària accepta obligar-se a l'establert als Estatuts del Club Natació Terrassa i del seu Reglament de Règim Intern, aprovats per l'Assemblea General i de conformitat amb el que disposa el Text únic de la Llei de l'esport (DL 1/2000, de 31 de juliol).
Així mateix, L’ENTITAT es reserva el dret d’admissió del soci en els termes legalment establerts.
Li informem que, en compliment del que preveu la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE 2016/679) i Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), les dades sol·licitades en el present document passaran a formar part d’un fitxer titularitat i responsabilitat de CLUB NATACIÓ TERRASSA, amb domicili a Avinguda de l’Abat Marcet, s/n · 08225 · Terrassa, i proveïda de CIF G08360463, Club privat inscrit en el Registre de Clubs i Associacions Esportives, amb el nombre 3163.

Informació bàsica de Protecció de Dades
Responsable CLUB NATACIÓ TERRASSA
Finalitat Alta a la base de dades del Club Natació Terrassa
Legitimació Consentiment explícit de l’interessat/da
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Drets Accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea
Informació addicional Pot accedir a la informació detallada de Protecció de Dades a la pagina web del Club, https://clubnatacioterrassa.cat/avis-legal/

El soci / usuari coneix i consent el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i en aquells casos que es requereixi del seu consentiment, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits en la normativa Europea, mitjançant correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça rgpd@clubnatacioterrassa.cat, identificant-se com a soci / usuari o representant legal, especificant l’exercici dels seus drets en la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l’adreça (domicili social) anteriorment indicada.